Ειρήνη Μπαμπατζέλιου

28 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Δημοτικού

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2009-2013: Απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2014-2016: Απόφοιτη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

2018: Πιστοποιημένη γνώση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Τυφλών Braille.

2018: Βασική κατάρτιση του συστήματος επικοινωνίας μέσω εικόνων PECS.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2016-2017: Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικός στο πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

2017-2018: Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικός στο πρόγραμμα μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

2018-2019: Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικός στο πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

2014-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές διαφορετικών μαθησιακών επιπέδων.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  4343

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  448

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ