Ευτυχία Αρβανίτη

39 Ετών

Ιδιαίτερα Γερμανικών και Νέων Ελληνικών

Πανεπιστήμιο Κύπρου  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1996-2000: Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2000-2002: Μεταπτυχιακό Mag. Phil., Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

2009-2010: Πιστοποίηση Επιμορφώτριας καθηγητών ξένων γλωσσών.

2010-2011: Πιστοποίηση Εκπαιδεύτριας Ενηλίκων.

2011-2012: Δίπλωμα Εκπαιδεύτριας Ενηλίκων.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2014-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών και Ελληνικών ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα.

2015-σήμερα: Εισηγήτρια επιμορφωτικών σεμιναρίων Διδακτικής Μεθοδολογίας-e-learning Πανεπιστημίου Πειραιά.

2009-2014: Επιθεωρήτρια/σύμβουλος καθηγητών όλων των κλάδων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Βιέννης-Die Wiener Volkshochschulen Gmbh.

2005-2010: Σύμβουλος καθηγητών και Υπεύθυνη τμήματος ελληνικών ως ξένης γλώσσας στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Βιέννης-Die Wiener Volkshochschulen Gmbh.

2005-2012: Επιμορφώτρια καθηγητών ξένων γλωσσών-Die Wiener Volkshochschulen Gmbh.

2002-2014: Καθηγήτρια Ελληνικών ως ξένης γλώσσας Verband Österreichischer Volkshochschulen.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  125

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  22

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ