Ευτυχία Αρβανίτη

39 Ετών

Νέα Ελληνικά για ξένους, Γερμανικά

Πανεπιστήμιο Κύπρου  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1996-2000: Ιστορία Αρχαιολογία (Πανεπιστήμιο Κύπρου).

2000-2002: Μεταπτυχιακό Mag. Phil - Institut für ByzantinistiK und Neogräzistik der Universität Wien (Πανεπιστήμιο Βιέννης).

2009-2010: Πιστοποίηση Επιμορφώτριας καθηγητών ξένων γλωσσών 12,5ECTS (Verband Österreichischer Volkshochschulen).

2010-2011: Πιστοποίηση Εκπαιδεύτριας Ενηλίκων 30ECTS - Weiterbildungsakademie Österreich (wba.or.at).

2011-2012: Δίπλωμα Εκπαιδεύτριας Ενηλίκων 60ECTS - Weiterbildungsakademie Österreich (wba.or.at).

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Εισηγήτρια επιμορφωτικών σεμιναρίων διδακτικής/μεθοδολογίας - e-learning Πανεπιστημίου Πειραιά (2015- τώρα).

- Ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών και Ελληνικών ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα (2014-τώρα).

- Επιθεωρήτρια / σύμβουλος καθηγητών όλων των κλάδων στα κέντρα δια βίου μάθησης Βιέννης - Die Wiener Volkshochschulen Gmbh (2009-2014).

- Σύμβουλος καθηγητών και Υπεύθυνη τμήματος ελληνικών ως ξένης γλώσσας στα κέντρα δια βίου μάθησης Βιέννης - Die Wiener Volkshochschulen Gmbh (2005-2010).

- Επιμορφώτρια καθηγητών ξένων γλωσσών - Die Wiener Volkshochschulen Gmbh (2005-2012).

- Καθηγήτρια Ελληνικών ως ξένης γλώσσας - Verband Österreichischer Volkshochschulen (2002-2014).

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  28101

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1154

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ