Έφη Ταρναρά

45 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Πτυχίο του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

- Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Ενδεικτικό “Ωκεανογραφίας”, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

- Πτυχίο του Τμήματος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


1997-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων Αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες.

2014-σήμερα: Παράδοση μαθημάτων Αγγλικών και Αγγλικής φιλολογίας μέσω Skype και Messenger.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  5068

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  430

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ