Έφη Κλεινάκη

35 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Ιταλικών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1999-2004: Τμήμα ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2016: Ιταλική γλώσσα και μετάφραση.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2005 έως σήμερα: Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων.

2010-2012: Ωρομίσθια καθηγήτρια ιταλικής σε γυμνάσια.

2007-2016: Καθηγήτρια ιταλικής σε κέντρα ξένων γλωσσών.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  21330

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1330

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ