Ευθυμία Πανουσάκη

42 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά - Μελέτη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1999: Πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2015-2016: Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την Ένταξη Μαθητών με αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες».

2013-2014: Πρόγραμμα Κατάρτισης «Διδακτική της Γλώσσας στην Ειδική Αγωγή», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (100 ώρες).

2009-2010: Πιστοποιημένη Επάρκεια στην γλώσσα γραφής Braille, Σχολή Τυφλών «Ήλιος», Θεσσαλονίκη.

2008-2009: Ετήσιο Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή (570 ωρών) με θεματικές που αφορούν τη Θεωρητική Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και τα Παιδαγωγικά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

2005-2006: Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης με τίτλο: «Σύγχρονες Εξελίξεις και Εκπαιδευτική Πράξη», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (300 ώρες)

2002: Σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «Στόχος» (300 ώρες).

2007-2008: Σεμινάριο επιμόρφωσης, διάρκειας 60 ωρών, του Προγράμματος «Υλοποίηση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις Μαθησιακές Δυσκολίες σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2006-2007: Γνώση γραφής Braille, Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Β.Ε. «Ο Ήλιος», Σχολή Τυφλών.

2006-2007: Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα: «Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής τάξης» διάρκειας 80 ωρών (Ε.Π.Ε.Α.E.Κ).

2006-2007: Σεμινάριο με θέμα: «Σύγχρονες Διδακτικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις» του ΕΠΕΑΕΚ (64 ώρες).

2006-2007: Συμμετοχή στο υποέργο «Κατασκευή και στάθμιση δύο διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων» κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2006-2007, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2015-2016: Διημερίδα με θέμα «Παιδικό Ιχνογράφημα».

2006-2007: Ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση και Πολιτισμός».

2006-2007: Ημερίδα με θέμα: «Τάξη-Μαθησιακές Δυσκολίες και Τρόποι Αντιμετώπισης».

2006-2007: Ημερίδα με θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες και Ξένη γλώσσα».

2007-2008: Ημερίδα με θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες».

  Επαγγελματική Εμπειρία


2017-2018: Φιλόλογος-Ειδική Παιδαγωγός στον Ιδιωτικό Τομέα.

2016-2017: Φιλόλογος και Ειδική Παιδαγωγός στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου (Ξενώνας Φλόγα).

2015-2016: Φιλόλογος και Ειδική Παιδαγωγός στο ΚΕΔΔΥ Κορινθίας. Επιμορφώτρια- Πολλαπλασιαστής στο Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την Ένταξη Μαθητών με αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες».

2013-2015: Ειδική Παιδαγωγός στο Κέντρο Παιδιού και Γονέα «Κουραμπά».

2012-2013: Φιλόλογος στο 5ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Ειδική Παιδαγωγός στο Κέντρο Παιδιού και Γονέα «Κουραμπά».

2011-2012: Φιλόλογος και Παράλληλη Στήριξη στο 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Ειδική Παιδαγωγός στο Κέντρο Παιδιού και Γονέα «Κουραμπά».

2010-2011: Φιλόλογος στο 30ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Ειδική Παιδαγωγός στο Κέντρο Παιδιού και Γονέα «Κουραμπά». Παιδαγωγός και Υπεύθυνη Τμήματος της Κόκκινης Ομάδας στο Εκπαιδευτικό Εργαστήρι Τέχνης «Παίζω-Μαθαίνω-Δημιουργώ» του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

2009-2010: Φιλόλογος στο 4ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, στο 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά και στο 1ο Λύκειο Μενεμένης.

2008-2009: Φιλόλογος Παράλληλη Στήριξη Braille στην Ειδική Αγωγή στο Γυμνάσιο Πέτρας, Μυτιλήνη Λέσβου.

2007-2008: Φιλόλογος στο 5ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.

2006-2007: Φιλόλογος στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.

2003-2005: Φιλόλογος στο 12ο Ενιαίο Λύκειο Θεσσαλονίκης.

2000-2002: Φιλόλογος σε Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης: «Ν. Τιάκας».

2000-2017: Ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας υποψηφίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Επιμέλεια-Διόρθωση του βιβλίου «Τα Αχαρακτήριστα» του συγγραφέα Κώστα Γραμματικάκη. Επιμέλεια-Διόρθωση του βιβλίου «Πλώρες Αόρατες» του συγγραφέα Κώστα Γραμματικάκη.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  14708

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  775

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ