Διονύσης Σταματελάτος

26 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθηματικών και Φυσικής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Πτυχίο της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

- Συμμετοχή σε σεμινάρια που αφορούν ενδεδειγμένες μεθόδους διδασκαλίας και σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Ενασχόληση με την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων Μαθηματικών και Φυσικής από τα 18 μου έτη.

- Εργασία σε 3 μεγάλα φροντιστήρια εντός Αθηνών αλλά επίσης και σε μεγάλη ναυτιλιακή εταιρία με αντικείμενο την εκπόνηση μαθηματικών αναλύσεων.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  9049

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  623

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ