Διογένης Κοτζιάμπασης

51 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών

University of Cambridge  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2000: Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, University of Cambridge.

  Επαγγελματική Εμπειρία


1995 έως σήμερα: Διδασκαλία αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες και προετοιμασία για όλα τα πτυχία με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  8713

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  221

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ