Δήμητρα Σακελλαρίου

30 Ετών

Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2006-2010: Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

2010-σήμερα: Παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων καθώς και συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα.

2017-σήμερα: Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

  Επαγγελματική Εμπειρία


Απασχόληση ως εκπαιδευτικός από το 2010 έως σήμερα:

- Καθηγήτρια Φροντιστηρίου σε Γυμνάσιο και Λύκειο.

- Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές όλων των βαθμίδων.

- Ιδιαίτερη εμπειρία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  17465

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1150

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ