Δέσποινα Χαντζοπούλου

36 Ετών

Ιδιαίτερα Αγγλικών

University of Sydney  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2000-2001: GCE (General Certificate of Education), A Level (Advanced Level), Κολλέγιο Αθηνών.

2003-2007: Bachelor of Arts (Distinction), University of Sydney.

2011-2012: Master of Arts (Merit), University of Sussex.

2016-2017: Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών (Αγγλικά-Ελληνικά), Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών «meta|φραση».

  Επαγγελματική Εμπειρία


2016-2017: Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Νεφέλη Χιωτέλλη», Καλογρέζα.

2015-2017: Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Το Σπουδαστήρι», Κάτω Χαλάνδρι.

2009-2011: Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Κονταξή Δ. Κουγιουμτζόγλου», Αθήνα.

2009-σήμερα: Αυτοαπασχολούμενη ως καθηγήτρια Αγγλικών.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  7917

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  598

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ