Δήμητρα Ροζάκη

23 Ετών

Ιδιαίτερα στα Αγγλικά από Native Speaker

California State University  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2014-2018: Liberal Studies (Teaching Kindergarten to 8th Grade) and Teaching English as a Second Language, California State University, Sacramento.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2015-2018: Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων σε παιδιά.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  5189

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  781

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ