Δανάη Παππά

28 Ετών

Καθηγήτρια Μαθηματικών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2009-2016: Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2017-2019: Καθηγήτρια Μαθηματικών στο φροντιστήριο «ΑΡΤΙΟΝ».

- Καθηγήτρια σε τμήματα μαθητών Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου στα μαθήματα των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Χημείας.

- Καθηγήτρια σε τμήματα μαθητών της Α΄ Λυκείου στο μάθημα της Γεωμετρίας.

- Προετοιμασία μαθητών για εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο.

2016-2018: Καθηγήτρια Μαθηματικών στην αλυσίδα φροντιστηρίων «ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ».

- Καθηγήτρια σε τμήματα μελέτης μαθητών Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου στα μαθήματα των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Χημείας.

- Σύμβουλος μαθητών Β΄, Γ΄ Λυκείου.

2013-2015: Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2381

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  263

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ