Δανάη Καριεντίδου

29 Ετών

Εκπόνηση Φοιτητικών Εργασιών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2005-2011: Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2013-2014: ΜΑ Πολιτικών και Οικονομικών Σπουδών Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2014 έως σήμερα: Εκπόνηση φοιτητικών εργασιών.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  34252

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  2478

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ