Κώστας Ιωάννου

49 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα ΑΕΠΠ

ΤΕΙ Αθήνας  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1986-1990: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας.

  Επαγγελματική Εμπειρία


1999 έως σήμερα: Παράδοση μαθημάτων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Γ' Λυκείου).

1996 έως σήμερα: Καθηγητής Πληροφορικής σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  14435

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  509

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ