Χρυσόστομος Τζιφρής

30 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2006-2014: Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2016-σήμερα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2009-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2782

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  99

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ