Χρήστος Φωτακίδης

32 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Φυσικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση’, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

- Πιστοποίηση: Introductory AS & A Level Physics, University of Cambridge.

- Πιστοποίηση: How Things Work: An Introduction to Physics, University of Virginia.

- Πιστοποίηση: Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects, University of San Diego.

- Σεμινάριο: Προσέγγιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε Παιδιά και Εφήβους, Κέντρο Δια Bίου Mάθησης Employ.

- Σεμινάριο: Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας στην τάξη, Anatolia College.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2008-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

2011-σήμερα: Καθηγητής Φυσικής σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  9882

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  379

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ