Χριστίνα Λούρη

30 Ετών

Ιδιαίτερα Αρχαίων και Έκθεσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2005-2010: Τμήμα Φιλολογίας, Κλασική κατεύθυνση, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2014-2017: Μεταπτυχιακό με ειδίκευση στην "Νεοελληνική Φιλολογία", Βαθμός: Άριστα 9,65, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2006-σήμερα: Ιδιαίτερα φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου.

2008-σήμερα: Ιδιαίτερα φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Λυκείου.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  829

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  166

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ