Χριστίνα Λιάννη

50 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Αγγλικά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

- Μεταπτυχιακό στη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Αγγλικών, University of Cambridge.

  Επαγγελματική Εμπειρία


1998-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  10580

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  557

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ