Χαρίκλεια Αβραμίδου

45 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1989-1994: Πτυχίο του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

2008-2010: MΒΑ Απόφοιτη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης.

2010: ACCA CANDIDATE/Κοινό Σχήμα Εξετάσεων Σ.Ο.Ε.Λ-ACCA Joint Examination Scheme ή JES. Εγγεγραμμένη στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος, Association of Chartered Certified Accountants (Υπό παρακολούθηση).

2013: Μεταπτυχιακό του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1η θέση μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων (Υπό παρακολούθηση).

2019: ΠΜΣ στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

  Επαγγελματική Εμπειρία


Αρκετά μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στη διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων σε φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΕΑΠ.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  39841

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  2266

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ