Αθηνά-Άννα Λεγάτου

31 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά μαθήματα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2002-2006: Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

2016: Σπουδές στο ΕΚΠΑ σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια ταλέντων παιδιών και εφήβων.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2006-2008: Ωρομίσθια Καθηγήτρια στο Γενικό Λύκειο Ληξουρίου.

2006-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  3593

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  216

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ