Αριστέα Τομοπούλου

26 Ετών

Αγγλικά - IB Psychology

University of Stirling  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2010-2014: Bachelor of Science with Honors in Psychology, University of Stirling.

2014-2015: MSc in Film Studies, University of Edinburgh.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2017 έως σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών σε παιδιά.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  7583

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  466

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ