Αρχοντία Μαντέλου

27 Ετών

Φιλολογικά Μαθήματα - Μελέτη Δημοτικού

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2009-2013: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

2013-2016: Πτυχίο Ψυχολογίας (B.Sc), Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS.

2017-2018: Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Κλινικής Ψυχολογίας (M.Sc), Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2014-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε παιδιά Δημοτικού (όλων των τάξεων).

2015-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  4500

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  373

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ