Αλέξανδρος Βοβόλης

28 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Δημοτικού

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2009-2013: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

2017-2018: Ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2018-2019: Παράλληλη στήριξη σε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

2016-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2949

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  101

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ