Αλεξάνδρα Γάκη

40 Ετών

Ιδιαίτερα στα Ισπανικά

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2013-2018: Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2017-2018: Φοίτηση στο Universidad de Sevilla με το πρόγραμμα Erasmus.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2014-σήμερα: Παράδοση μαθημάτων Ισπανικής γλώσσας, ιδιαίτερα και σε φροντιστήρια.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2942

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  280

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ