Αλέξανδρος Προέδρου

25 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα ΑΟΘ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2009-2014: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2015-2016: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2009-Σήμερα: Ιδιαίτερα Μαθήματα Οικονομικών Μαθημάτων.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  4398

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  195

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ