Αικατερίνη Κόλλια

36 Ετών

Ιδιαίτερα στα Νορβηγικά

Norwegian University of Science and Technology  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2000-2005: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2009-2011: A two year M.Phil in Linguistics and Language Acquisition, Thesis Title: The role of orthography in dyslexia, Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

2012-2013: Programme for Teacher Education, Full time post graduate (1 year), Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2013-2018: Εργασία ως δίγλωσση καθηγήτρια, Trondheim kommune.

2004-2008: Καθηγήτρια στο κέντρο ξένων γλωσσών "Polyglosso" (Νέος Κόσμος).

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  338

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  101

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ