Αγνή Σαμολαδά

41 Ετών

Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1995-1999: Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

2002-2006: Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Βυζαντινή Αρχαιολογία, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2009-2010: Κάτοχος Πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2009: Κάτοχος Βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος εκμάθησης της γραφής Braille.

2015: Κάτοχος Βεβαίωσης σπουδών των Α΄, Β΄ και Γ΄ κύκλων της ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

  Επαγγελματική Εμπειρία


1999-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου.

2010-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και όλων των μαθημάτων του Δημοτικού. Καθηγήτρια φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  1749

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  99

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ