Αγνή Δαρμή

24 Ετών

Παιδαγωγός - Φιλόλογος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

- Ετήσιο σεμινάριο: «Εφαρμογές του συμπεριφοριστικού μοντέλου στην εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2017).

- Επιμορφωτικό σεμινάριο: «Resilience in Children Exposed to Trauma, Disaster and War: Global Perspectives», University of Minnesota (2018).

- Επιμορφωτικό σεμινάριο: «Διαχείριση Συναισθηματικού, Ψυχικού Τραύματος σε παιδιά», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2015-σήμερα: Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων σε μαθητές τυπικής και ειδικής αγωγής.

2017-σήμερα: Εθελοντική εργασία, παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων, ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε διαπολιτισμικό πλαίσιο.

2017: Εξάμηνη πρακτική σε πλαίσιο ειδικής αγωγής, σχεδιασμός και υλοποίηση εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  3586

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  530

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ