Αγγελική Παρπαρά

40 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Αγγλικά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

- Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Μετάφραση, University of Portsmouth, UK.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Διδασκαλία σε κέντρα ξένων γλωσσών από το 2004.

- Εμπειρία σε όλα τα επίπεδα και τις ηλικιακές ομάδες.

- Τα τελευταία 5 χρόνια εξειδικεύομαι στη διδασκαλία επιπέδου Γ2 κυρίως σε ενήλικες.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  7012

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  391

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ