Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.


Έμπειρος Πληροφορικός

Θεσσαλονίκη

17/03/2013 1:23 πμ.


 Όλα τα Επίπεδα   |    Εμπειρία 3 ετών   |    Προσαρμόσιμη


Πτυχιούχος πληροφορικής και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην εφαρμοσμένη πληροφορική παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και σε φοιτητές. Ειδικότερα διδάσκονται office, internet, βασικές έννοιες ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ), c++, sql, java, κατασκευή ιστοσελίδων, html, css, javascript, php, mysql και SEO.