Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.


Γλώσσες Προγραμματισμού

Θεσσαλονίκη

06/11/2011 3:01 μμ.


 Όλα τα Επίπεδα   |    Εμπειρία 5 έως 10 ετών   |    Προσαρμόσιμη


Πτυχιούχος πληροφορικός με πραγματική εμπειρία παραδίδει μαθήματα γλωσσών προγραμματισμού, όπως c, c++, java, php, mysql, javascript, jquery, extjs, html5, css3, xml, joomla, wordpress, prolog, lisp, jsp σε περιβάλλοντα visual studio, netbeans. Επίσης, παραδίδει γενικά μαθήματα πληροφορικής και ECDL σε λογικές τιμές.